Maja Baekelandt

Lerarenplatform / vervangingen

Sarah Macours

Ondersteuning kleuterschool

Céline Van Onsem

Ondersteuning kleuterschool

An Demedts

Ondersteuning taal

Annelies De Boodt

Anderstalige nieuwkomers
Ondersteuning ouders

Fien Jonckheere

Zorgcoördinator kleuterschool
09 395 09 94