6LA (halftijds) / zorgleerkracht

Nikkie Benoit

6LC
Pedagogisch ICT- coördinator

Andreas Van den Broeke

6LB

Dirk Heyndrickx

6LA (halftijds)