Blijde Van Driessche

4LA (1/5 op woe)
zorgleerkracht
vakbondsafgevaardigde

Aline Lambrecht

4LC

Daan Vandewalle

4LB

Liesbeth De Clercq

4LA (4/5)