Prettige vakantie + vakantiekalender

Geachte ouders De voorbije maanden waren op zijn minst gezegd uitdagend, voor iedereen, maar in het bijzonder voor scholen. Wij zijn ons bewust dat u als ouder heel veel geduld en verdraagzaamheid heeft getoond voor onze school.Tijdens de zware coronacrisis konden we rekenen op jullie steun. Jullie hebben jullie kinderen zo goed mogelijk in de…